Bemerítés Érkőrösön

2018.07.09

Istené legyen minden dicsőség azért, hogy július 8-án bemerítési istentiszteletet tarthattunk az Érkőrösi Gyülekezetben. Két fehérruhás tett bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről, s a bemerítésben vallást tett arról, hogy meghalt a régi életnek, és feltámadt egy új életben. 

A zsúfolásig megtelt imaházban jó volt együtt dicsérni, magasztalni az Urat a kéci zenei csoport vezetésével, és örömteli volt hallgatni a szilágypéri és pelei énekesek szolgálatát is.

Ezúton is örömmel és hálával emlékezünk vissza az imaház átépítésére, felújítására, amelyet a hollandiai Amersfoortból a Corderius College tanárai, diákjai anyagi és fizikai segítsége, valamint a helyi gyülekezet áldozatos munkája tett ilyen otthonossá.

A bemerítés szolgálatát Gombos Miklós missziómunkás testvér végezte. Igei szolgálatokkal a Cigánymisszió vezetői - Kőszeg Dániel és Dan László testvérek - bátorították a jelenlévő népes gyülekezetet.