Az érszőllősi misszió hírei

2015.03.25

"A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott." Mk. 9:37

2014. októberében édesanyám megismerkedett egy kisbaconi cigány fiatalasszonnyal, akit az Úrhoz vezetett. Bánfi Gyöngyvér két gyermekét egyedül neveli, és elég szűkös anyagi körülmények között élnek, de ez nem gátolta meg abban, hogy mind többet és többet akarjon megtudni az Úr Jézusról. 


Amikor édesanyám január elején eljött hozzánk, akkor vele együtt őt is befogadtuk két gyermekkel néhány hétre, azért, hogy lásson gyülekezeteket és hívőket. Ugyanis Kisbaconban, Benedek Elek szülőfalujában, nem volt evangéliumi gyülekezet. A legtöbb evangelizációs alkalomra és más gyülekezeti összejövetelekre eljutott, és annyira megerősödött mind hitben mind ismeretben, hogy amikor itt Érszőllősön kezdtük az evangelizációs sorozatot, akkor ő volt az, aki az érszőllősi cigányokhoz elment, bizonyságot tett és hívta őket az esti alkalmakra. Énekeket tanított nekik, imádkozott velük, és ennek az lett a következménye, hogy a cigányok itt Érszőllősön is megtértek. A faluban látszik is ennek a hatása. A rendőr már nem kell kijárjon a cigánydombra rendet tenni, mert ott békesség van. Hűségesen járnak az imaházba, a törekvők órájára, és szemmel látható fejlődésük a lelki életben is. 


Gyöngyvér már hazament, de a munka, amit az Úr általa elkezdett itt, az folytatódik. Azóta már Kisbaconban is vannak megtérők (Gyöngyvér rokonai), akik rendszeresen összegyűlnek Bibliát olvasni, énekelni, imádkozni. Alakulóban van egy kis gyülekezet. Dicsőség és hála legyen érte az Istennek!!! Utólag is csak azt tudom mondani, megérte befogadni Gyöngyvért a gyerekekkel együtt és megosztani velük azt, amink volt, áldozatot vállalni értük, mert általuk sokszorosan kiárasztotta ránk Isten az Ő kegyelmét. S.D.G. 


Veress Efraim,

érszőllősi lelkipásztor