Az első bemerítés Pelén

2015.06.15

Örömteli várakozás és készülődés előzte meg az első bemerítési ünnepélyt Pelén, ahol néhány héttel az alkalom előtt, pünkösd hétfőjén Isten kegyelméből baptista imaházat nyithattunk meg a helyi cigány közösség számára. Ezek a csodálatos ünnepek, az imaház átadása és a bemerítés a kitartó missziómunka eredményei. A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány munkatársa és az érszőllősi magyar baptista gyülekezet missziómunkása, Gombos Miklós és családja 2014. óta végzi áldozatos munkáját a pelei gyülekezetben. A hitre nevelés mellett írás-olvasás tanfolyamokat is tartanak felnőttek részére, melynek ideje alatt a gyermekeknek is hirdetik az evangéliumot. Ennek, az Érmelléken egyre szélesebb körben kibontakozó missziómunkának a gyümölcsei értek be Pelén, melynek ünneplésére, a bemerítésre június 14-én vasárnap délután gyűltünk össze az újjáépített imaház udvarán felállított sátorban. 

Az alkalom kezdetén Gombos Miklós köszöntötte a gyülekezetet, majd az érszőllősi énekkar szolgálatát követően Veress Efraim lelkipásztor testvér buzdított minket imára, hálaadásra a 105. zsoltár első 5 verse segítségével: "Magasztaljátok az Urat és hívjátok segítségül a nevét!". Az énekkar szolgálata után Dan László, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke szolgált igehirdetéssel a szerecsen komornyik története alapján. Kiemelte, hogy az Úr iránti engedelmesség gyümölcse a pelei gyülekezet, az imaház és a fehérruhások. Az igehirdetést követően Dan Írisz testvérnő Debrecenből köszöntötte a fehérruhás testvéreket családjával együtt igei gondolatokkal és zenei szolgálattal. Ezután a bemerítkezők mondták el bizonyságtételüket: Lakatos Rodica, Varga Ibolya testvérnők, valamint Száva Teofil és Varga András testvérek. A bizonyságtételek után a bemerítés következett, melynek szolgálatát Gombos Miklós testvér végzett. A bemerítést követően Kőszegi Dániel alapító testvér köszöntötte és bátorította a jelenlévőket megtérésre a 2 Korinthus 6:2 igeverssel: "Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja!". Kőszegi testvér gondolatait Veress Efraim lelkipásztor folytatta, aki hívogatta a jelenlévőket, hogy most lépjenek be a szoros kapun a Mennyei Közösségbe. Ezt követte a bemerítettekért elmondott imádság kézrátétellel, majd köszöntésük, beiktatásuk, az emléklapok átadása. 


Történelmi eseménynek lehettünk tanúi Isten kegyelméből. Hálatelt szívvel éltük meg és gondolunk vissza az első pelei bemerítésre. Hálás szívvel gondolunk a technikai hátteret biztosító személyekre, Rézműves Sándor és Ilyés Csaba testvérekre és az általuk elvégzett munkára is. Azt kívánjuk, hogy a most bemerített testvérek legyenek kitartóak a megkezdett úton, a most hitre jutottak pedig tudjanak engedelmeskedni és életüket odaszánni az Úrnak.