Az elmúlt időszak eseményei Korondon

2015.07.16

Az aratnivaló sok... Máté 9:37

"Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra" János 4:35. Aki az Úrral jár, az meghallja az Ő szavát, és annak az aratás Ura megmutatja, milyen munkát kell végeznie az Ő aratásában. SOK ÁLDÁSBAN RÉSZESÍTETT AZ ÚR az elmúlt két hónapban, júniusban és júliusban, amiért nagyon hálásak vagyunk.


Volt részünk nehéz próbákban, EZEKÉRT IS HÁLÁSAK VAGYUNK. Volt betegség a családban: június 10-én volt egy műtétem, amin átsegített az Úr. Azután 13 éves unokám, Zsuzsika kapott mélyvénás trombózist. Hála Istennek, már jobban van. Volt, mikor másokat kellett vigasztalni: Betfalván az egyik testvérnek vízbe fulladt a 18 éves fiuk. NEHÉZ MÁSOKAT VIGASZTALNI! Jézus Krisztus az, aki letörli a könnyeket és bekötözi a lélek sebeit. Mi igéjével és részvétünkkel tudunk vigasztalni másokat: "Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15.


Örömben is volt részünk az elmúlt időszakban. Július 5-én bemerítési ünnepély volt a korondi gyülekezetben, ahol három testvérnő tett bizonyságot hitéről a bemerítés által, hogy Jézus Krisztus a megváltójuk és Őt akarják követni. Imára buzdított Katona Zoltán testvér Kanadából és Gedő András Szentegyházáról az 1 Mózes 1:1-4 verseivel: az Úr gyermekeinek el kell szakadni a sötétségtől, és világosságban kell járniuk. Budai Lajos székelyudvarhelyi lelkipásztor a 2 Kor 5:17 versével tanácsolta az új tagokat, hogy hogyan éljenek és járjanak a hit útján Krisztushoz méltóan. A szentegyházi testvérek vezették a dicséreteket. A bemerítést Gábor Rupi, a korondi gyülekezet lelkipásztora végezte.


Egy másik örömünk, hogy Katona Zoltán testvér és felesége, Erzsike támogatásával 25 roma gyermek táborozhatott Fiatfalváról és a környékről a Gagyon található Muskátli táborban július 6. és 11. között. A gyermekek a szórakozás mellett bibliai és erkölcsi tanításban is részesültek. Áldásos volt a táborozás, sok élménnyel gazdagodtak a gyermekek és a felvigyázók, Varga Imre és felesége, és magam is.


A napokban, július 11. és 13. között abban a kiváltságban lehetett részem, hogy a székelyföldi missziókerület megbízásából négy testvérrel elmehettünk Kárpátaljára. Anyagi és szellemi javakban részesítettük az ott élő testvéreket, és mi is épülhettünk az ő hitük által. Ott létünk alatt lövöldözések voltak Munkácson, ahol többen meghaltak és egy falut teljesen kiürítettek. Mi ezalatt Beregújfaluban voltunk, mindössze 30 kilométerre Munkácstól. Katonai harckocsik jelentek meg a környéken, ahol az emberek rettegésben élnek, a férfiak külföldre menekülnek a katonai behívások elöl. Hazafelé jövet az ukrán határátkelőnél sok fegyveres katonát láttunk. Miután átjöttünk a határon, a vámnál lecserélték a vámosokat. Az Úr megőrzött bennünket, szerencsésen haza ékeztünk. Nagy szüksége van a kárpátaljai testvéreinknek és minden embernek az ima támogatásainkra (1 Tim 2:1-3). 


EMELJÜK FEL SZEMEINKET, ÉS LÁSSUK MEG, JÉZUS KRISZTUS VISSZAJÖVETELE KÖZEL VAN.


Gábor Rupi

lelkipásztor