Áldott alkalom Korondon

2016.05.23

Az elmúlt vasárnap áldott igazán áldott alkalom volt a korondi roma baptista imaházban. Egy házaspár, Gábor Rupi és Gábor Katalin tett bizonyságot a Krisztusban nyert új életről, amit meg is pecsételtek a hitvalló bemerítés által. Imára Gábor István, és Budai Dániel buzdította a gyülekezetet és a bemerítkezőket a 121. zsoltár szavaival: "Ne vegyük le soha tekintetünket az Úr Jézusról."


Igei szolgálatában Budai Lajos lelkipásztor kiemelte, mit végez a Szentlélek az emberek életében. "Éljünk Isten akarata szerint, bennünk akar lakozást venni, testünk legyen a Szentlélek temploma." A bemerítést Gábor Rupi lelkipásztor végezte. 


Mindenért hála, és köszönet az Úrnak.