Abafáján Isten csodát tett

2011.11.12

Pár éve még én sem hallottam Abafájáról. Szászrégen mellett volt egy kis település, de mára már teljesen összeépült a két helyiség és így tulajdonképpen Szászrégen külvárosának mondhatjuk. A környéken élők jól ismerik hiszen zömében roma lakta hely. Jó pár éve,még a Ceausescu korszakban két nagyobb roma családot telepítettek ide akik mára igen megszaporodtak. A nekik szánt területet régen kinőtték s ezért nagyon- nagyon sűrűn lakják a tájat. Ebből kifolyólag , meg persze a két család sem egyezett soha rengeteg verekedés van közöttük. A munkanélküliség , a nincstelenség , a nehéz körülmények miatt igen agresszívekké váltak. A Szászrégeniek szinte félnek az Abafájiaktól. Még a rendőrök is csoportosan mentek ki raziázni. Aki nem járt ott el sem tudja képzelni milyenek ott a körülmények.


• Mi emberek semmi jót nem tudunk elképzelni arról a helyről , de Istennek terve van ott Abafáján is. A szászrégeni kis gyülekezet meghívott egy fiatal lelkipásztort Tóth Attilát akit az Úr használni akart a környéken is . Attila engedelmeskedett Isten parancsának és pár éve kiment Abafájára a hatalmas Isten igéjét hirdetni. Rengeteg időt , energiát és szeretetet szánt az ott élő emberekre. Munkáját Isten meg is áldotta hiszen megalakult az Abafáji Roma Baptisa gyülekezet . Először háznál gyűltek össze majd később egy alapítvány adott helyet részükre a saját ki dohos romos épületében, amiért a kis közösség igen hálás volt. Tudta a lelkipásztor, hogy nem végleges ez a hely hiszen bontásra volt ítélve állapota miatt. Mert, nagy dolgot kérni Istentől. A kis maroknyi néppel imaházért könyörögtek a Mindenható Istenünkhöz, és közben itt is ott is kopogtattak a kéréssel. Isten akaratával megegyezett a kérésük mert 2010 év második felére sikerült telket vásárolniuk ott Abafáján sőt még akkor ősszel az imaház alapját is megönteni. Egy amerikai alapítvány, a Teleios Ministry- (Floyd and Bonnie)és egy szinrén amerikai gyülekezet, a Leesburg Baptist Church, voltak Isten eszközei ebben. 2011 tavaszán kezdődött a munkálatok java. Több szervezet fogott össze : volt aki a szakembert fizette, volt aki a tetőt készítette, más a nyílászárókat adta hozzá, megint más a villanyszerelési anyagokat ajándékozta. Még a szászrégeni polgármesteri hivatal is segített . Így vállalhattunk mi is részt ebben a csodálatos munkájában Istennek közösen a többi szervezettel: Teleios Ministry- Floyd and Bonnie , Leesburg Baptist Church , Fundatia Gipsy Mission , Romania Chapel Project , Mission to Eurpe . Áldott dolog megtapasztalni Isten milyen különös módon kovácsol össze bennünket. Láss csodát Abafáján felépült az első gyülekezet, ott ahol még templom sem volt. Hát nem csoda ez ? Áldott érzés volt részese lenni 2011 november 6.-án az abafáji imaházmegnyitón. Szép nagy impozáns épület, de Istennek nem ezért tetszik, hanem mert népe lett ott a külvárosban is. De persze a munka java most kezdődik a kis gyülekezet részére ; megélni a hívő életet, példa lenni és bizonyságot tenni hiszen a telepen még sok az aratnivaló. 

Az az ima fogalmazódott meg bennem , hogy az a buzgóság és odaszánás soha ne lankadjon a tagokban amit az építkezés alatt tanúsítottak , csak már nem téglát kell hordani hanem élő köveket. Kívánjuk , hogy Mennyei Atyánk így áldja meg és sokasítsa népét ott is. 


A tudósitó