Abafája bemerítési ünnepély

2014.08.27

Isten kegyelméből bemerítési ünnepélyre került sor augusztus 24.-én délután Abafáján, amikor tizenöt fehér ruhás pecsételhette meg az Úrral kötött szövetségét. Egy más gyülekezetbe bemerített személy, pedig a tagfelvételét kérte és kapta meg. Közülük tizennégyen a helyi gyülekezethez, egy testvérnő pedig a sárpataki közösséghez csatlakozott, tanúságot téve Isten és emberek előtt az ő hitükről. Az istentiszteleti alkalmon a szászrégeni román baptista gyülekezet lelkipásztora román nyelven hírdette az igét, s buzdította nem csak a fehér ruhásokat, hanem az egész közösséget, a Korinthusiakhoz írott I.levél 11. részének első verse alapján, hogy mindvégig kitartsunk a Krisztus követésében. Ezt követően a gernyeszegi gyülekezet egyik elöljárója, Rusu Sándor az Ézsaiás 61:1-5 igeversek alapján szolgált,boncolgatva azt a kérdést, hogy valójában miért jött Jézus Krisztus a földre. Az alkalom végül két további bizonyságtétellel és áldáskérő imával zárult. Mindannyian hálatelt szívvel távozhattunk arról a helyről, hiszen valóban érezhettük Isten jelenlétét, Aki vágyat ültetett több száz ember szívébe, hogy eljöjjenek és meghallgassák az üzenetet, ugyanakkor négy fehér ruhás házaspár is örömmel elmondhatta az igét, hogy "én és az én házamnépe az Urat szolgáljuk."

Rusu Szidónia