A gernyeszegi mentor program eredményei

2015.02.24

A Gernyeszegi Roma Mentor Program által mentorolt diákok (egy diák kivételével) sikeresen zárták a 2014/2015 iskolai tanév első félévét. Sőt meglepően nagy változás és fejlődés figyelhető meg több roma diák esetében is, akik rendszeresen és aktívan részt vettek az alkalmainkon. 

Kállai Szilárd az egyik olyan roma diák, akinek az életében nagy változást hozott a roma mentor programunk. Ő ugyanis több éves kimaradás után lemondott az iskoláról, és teljesen hátat fordított az oktatásnak. A programunknak köszönhetően sikerült őt visszakapcsolni, segíteni és megtartani az oktatásban. Sajnos, sokszor éri negatív hatás a környezete részéről. Már többen is mondták, hogy hagyja ott az iskolát, semmi értelme a tanulásnak és emiatt sokszor bánatos meg levert, de az egyéni beszélgetések után, az ő szavaival élve, megkönnyebbül, úgy érzi, mintha szárnyra kelne és kedvet kap, hogy tovább lépjen! 


Marián Szabolcs egy másik olyan személy a mentor csoportunkból, akinek az életében s legfőképp a tanulmányi eredményeiben programunk kulcsfontosságú szerepet tölt be. A matek és román nyelvű konzultációk keretén belül Szabi elmondta mindazt, amit nem értett az iskolában. A programunkban dolgozó tanárok örömmel segítettek neki, aminek hatására diákunk az első félévben osztályelső lett 9,20 átlaggal. Szabi szerint az ő sikereiben a mentor programunk nélkülözhetetlen szerepet tölt be.


Rácz Dániel a harmadik roma diák, akinek az első félévi teljesítménye örömmel és büszkeséggel tölt el. Diákunk szintén osztályelső lett 9,20 átlaggal. Az ő szavait idézve: "A mentorom nagymértékben erősített az önbizalom terén, és folyamatosan éreztette velem, hogy többre vagyok képes az eddigi eredményeknél.". Nagyon hálás, és elégedett a programban dolgozó tanárokkal, az általunk nyújtott felkészítő órákkal, amelyek nélkül nem lett volna osztályelső. 


Nagy fejlődés figyelhető meg Ötvös Mária első félévi teljesítményében valamint iskolai attitűdjében. Ma már nem csak kötelességnek, hanem lehetőségnek is tekinti a tanulást egy boldog és sikeres élet elérésére. Az első félévi átlaga 8,60. Ez az átlag az előzőekhez képest, amelyek 7-es körül voltak, nagy különbséget és fejlődést mutat. Ezzel az átlaggal a második legjobb tanuló lett az osztályban.


Panczi Tamás az első félévben 8,26 átlaggal a harmadik legjobb tanuló lett az osztályban. Elmondása szerint a 25 fős létszámú osztályból csak 10-en mentek át a román és matek tantárgyakból. Ennek a 10 diáknak közel a fele a mi mentorolt diákunk. A matek és román pluszórán segítettek neki lépést tartani a többiekkel, sőt mi több, a legjobbak közé került.


A fenti diákok egy osztályba járnak, és az első félévben az osztály legjobb tanulói lettek. Szabi és Dániel osztályelsők 9,20-al, Mária második 8,60 átlaggal és Tomi a harmadik 8,26-tal. 


Marián Arnold az egyetlen diákunk, aki nem kapott átmenő jegyet román nyelv és irodalomból. Ám a legutóbbi egyéni találkozón örömmel újságolta, hogy a második félévben az első jegy, amit románból kapott 8-as lett! Ez egy jó kezdet! 


Kanczi László pályafutását illetően a mostani eredményeire a legbüszkébb, hiszen életében most először lett 8-as feletti átlaga, amivel egyben az osztály élére került.


Puczi Jenő a többi diákhoz hasonlóan sikeresen zárta az első félévet. Ő az egyedüli diák a csoportunkból, aki az idén fog érettségizni. Erre való tekintettel már az első félévtől elkezdtük a felkészülést matekból valamint román nyelv és irodalomból. Az érettségiző diákra a tanárok és a mentor különös figyelmet fordítanak. A legutóbbi próba-érettségi vizsgán egészen jól teljesített. Mentorolt diákunk készülődéséről és sikereiről a következőképpen nyilatkozott: "ha ez a program és kiváltképpen maga a mentor nem lenne, én már rég feladtam volna minden reményem, ugyanis a környezetemből (család, rokon, barát, tanár stb.) senki sem támogatott vagy motivált az iskolai életben, csak egyedül a mentorom!"


Összefoglalva a fentieket, a mentorolt diákok közül hárman lettek osztályelsők, egy lett második tanuló, és van még egy diákunk, aki harmadik helyet foglal el az osztályban. A 8 mentorolt diák közül 5 az osztály legjobb tanulója lett. Mint a program vezetője és a diákok mentora úgy vélem, hogy a roma származású diákok számára létrehozott mentor programunk legeredményesebb időszakához és szakaszához érkezett. 


Az elért eredményeink után fontosnak vélem megjegyezni azt is, hogy a mentorolt diákok száma változott. Az első félévet kilenc diákkal kezdtük, ezek közül az egyik diákunk, Nagy Csaba kimaradt a programunkból, mert különböző személyes és családi okok miatt nem tudta vállalni az ingázást az alkalmainkra. 


Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a magam és a mentorolt diákok nevében megköszönjük minden kedves és lelkes támogatónknak a segítségét és áldozatát, amivel lehetővé tette a programunk létrejöttét és működését. Isten gazdag áldását és jutalmát kívánjuk életükre!


Köszönettel és hálás szívvel,

Kalányos Zoltán (Zozo),
mentor