A gálospetrii after-school húsvéti programja

2018.04.09

A gálospetrii Csodabogarak idén is nagy lelkesedéssel készültek a Húsvétra. Az ünnepi hangolódás már húsvét előtt két héttel a Biblia-klubban elkezdődött. Ezeken az alkalmakon az after-school programban nem résztvevő gyerekek is jelen vannak, hogy együtt tanuljunk a Bibliából, énekeljünk, imádkozzunk, kézimunkázzunk és uzsonnázzunk. Péntekenként sorra vettük a húsvéti történet mozzanatait, eseményeit, melyekhez énekeket is tanultunk, és egy egyéni képes könyvet is készítettünk.

Az ünnepi hangolódást tovább színesítette a nagyváradi Magocska bábcsoport előadása, akik jó szokásukhoz híven, mint minden ünnep előtt, idén is ellátogattok hozzánk. Bábjátékukban felhívták a gyerekek figyelmét a húsvét igazi értelmére. Nemcsak a tojásfestés, a locsolgatás és az evés az ünnep része, hanem az aki miatt mindezeket szokásként elterjesztették az emberek, maga Jézus Krisztus, aki meghalt, feltámadt és ma is él.

A mára már szintén hagyománnyá vált ünnepi műsorunkra is már napokkal húsvét előtt elkezdtünk készülni. Minden gyerek lelkesen várja az alkalmakat, amikor szerepelni lehet a gyülekezet előtt. Idén az Emberek a kereszt alatt című szavalókórust adtuk elő. Mióta az imaház termében tartjuk a délutáni foglalkozásainkat a mindennapainkban egy kereszt alatt vagyunk. Ez inspirált minket szolgálatunk összeállításakor. Minden gyerek egy-egy személyt vagy embercsoportot jelenített meg, akik valamilyen formában részt vettek Jézus váltságmunkájában. Ez alapján kicsit mi is beleképzelhettük magunkat a nagyhét eseményeibe, és átérezhettük Jézus halálának és feltámadásának valódi jelentőségét.

A húsvét vasárnapi alkalmon az imaház megtelt tagokkal, hozzátartozókkal, látogatókkal és gyerekekkel. Szolgálatunk során vidám énekekkel is hirdettük a húsvét üzenetét. A versek után az egész gyülekezettel együtt tettünk vallomást, melyben kifejeztük vágyunkat a Jézus családjához való tartozás iránt. Ez egy igazán megható pillanat volt. Az utolsó énekünkre a kis csapat kibővült. Csatlakoztak hozzánk a Biblia-klubba járó gyerekek is, így egy igazán nagy csapattal dicsőíthettük Jézus nagy nevét. Külön öröm volt számunkra, hogy az alkalom végén több gyerek is imában fejezte ki örömét és háláját mindenért, amit kapott és átélt az élete során.

Mindenért az Úré legyen a dicsőség, aki meghalt, feltámadt és ma is él, és jelen van köztünk. Ezt a jelenlétet érezzük mi is naponként a gyerekek között.

A tanító néni: Bödő Leonetta