A Biharfélegyházi Roma Baptista Imaház megnyitója

2013.09.23

Szeptember 20-án, pénteken délután 6 órától került sor a biharfélegyházi roma baptista imaház megnyitójára. Hálásak vagyunk azért, hogy a mi általunk is támogatott gyülekezet ilyen szép imaházzal gazdagodott. Külön szeretnénk köszönetet mondani az angliai 4H Alapítványnak, Eric Barrett professzornak és kedves feleségének, akik mind anyagiakkal, mind fizikai munkával és imádságaikkal is támogatták ennek az imaháznak a felépülését. 

A megnyitó alkalom közös énekléssel kezdődött az imaház előtt. Fazakas György, a helyi lelkipásztor nyitó imádsága után Filep Szilárd lelkipásztor osztotta meg bibliai gondolatait a gyülekezettel. Ezt követte a szalag ünnepélyes átvágása, melyet a helyi lelkipásztor, Fazakas György, Rosemary Barrett a 4H képviseletében és Kőszegi Dániel, a KCA alapítója végzett el. A hálaadó imádságok után a gyülekezet bevonult a szép, új imaház nagytermébe. Az igeolvasás és igehirdetés szolgálatát Kovács József, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkára végezte. Ezt követte a köszöntések sora, melyet a helyi polgármester, Kelemen Zoltán nyitott meg. A 4H Alapítvány részéről Eric Barrett professzor, valamint felesége, Rosemary Barrett adták át a köszöntést és az igei gondolatokat. Egy szép fuvola szólóban is gyönyörködhettünk általuk. A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány nevében Dan László, az alapítvány elnöke köszöntötte a gyülekezetet, a vendégeket és az építkezésben résztvevő önkéntes csoportokat. A köszöntések sorát Kőszegi Dániel testvér igei gondolatai zárták. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. 


Kívánjuk, hogy a helyi gyülekezet töltse meg élettel ezt az imaházat, és lehessen ez az élet forrása a környéken és a településen élő cigány emberek számára!