Visszatekintés 2012

2013.01.02

Hálával szívünkben gondolunk az elmúlt egy évre, amelyben újra meg újra látjuk Istenünk hogyan munkálkodik az emberek életében. Mennyei Atyánk kegyelméből számos helyiségben volt többféle rendezvényünk. A legkiemelkedőbb ezek közül mégis az evangélizációs alkalmak, amelyeket nagytöbbségben a missziós sátorban tartottunk meg. Visszagondolva minden alkalmunkon Isten áldását tapasztaltuk és érezhető volt jelenléte, amely sok ember szívét indította el a megtérés útján. 

Az evangélizációs hetek általában minden alkalommal bemerítési ünnepéllyel zárult. A bemerítésben azok a személyek vettek rész akik 2011-ben vagy a 2012-es év elején tartott evangélizációk során fogadták el a teremtő Istent személyes Megváltójuknak. A bemerítés előtt egy felkészítésen vesznek részt, amelyben a helyi lelki munkás vagy a lelkipásztor személyre szabottan foglalkozik az újonnan megtértek lelki életével, hasznos tanácsokkal segítik fejlődésüket, hogy Istennek hasznos eszközei lehessenek a családban, a gyülekezetben, és a társadalomban egyaránt. 


Fontos számunkra, hogy megköszönjük Mennyei Atyánk hozzánk való hűségét és szeretetét hiszen évről évre gondot visel rólunk, elhalmoz áldásaival és új testvérekkel ajándékoz meg. Ezért a tavaly is voltak hálaadó napok tartva több helyen is gyülekezeti szinten , de volt egy nagyobb méretű Gyergyószentmiklóson ahová sok helyről érkeztek testvérek együtt örülni és hálát adni a Jó Istennek hiszen Ő egyedül méltó rá. Ezen az alkalmon is történtek megtérések és megújulások, amiért még hálásabbak lehetünk. 


Más eseménynek is helyet adott a sátor, mint például az érmihályfalvai Roma Gyülekezet udvarán tartott Férfi Konferencia. Áldott alkalom volt az is hiszen több meghívott vendég mint például: Bodor Sándor, Kajcza János előadását hallgathatták a résztvevők. Kitűnő alkalom volt hitmélyítésre, az Úrban meggyökerezett életre való felkészülésre. Míg a férfiak Isten lábánál csendesedtek el az asszonyok a mártai szolgálatot végezték csendesen, hogy a szünetben a férfiak ehessenek. Ezt az alkalmat is Isten áldása kísérte. 


Szeretnénk az idei évben is az Úr dicsőségére élni és szolgálni. Vágyunk az, hogy az Istentől kapott ajándékainkat bölcsen kihasználva Őt és embertársaink javát szolgáljuk alázattal és szeretettel. Minden áldásért egyedül Istené a dicsőség !