Isten dicsőségére és embertársai örömére…

2014.07.17

Annak, hogy Jézus él és hatalmasan munkálkodik ma is a szívekben, tanújelét vettük húsvét másodnapján Korondon. A jelen és az örökkévalóság vonatkozásában is jelentőséggel bíró alkalmon vehettünk részt, amikor is mennyei és földi hívek előtt Isten akaratából Gábor Rupi misszionárius testvért lelkipásztorrá avatták. A továbbiakban mint lelkipásztor építi Isten országát. 

Az áldásokban gazdag, meghitt alkalom a hálás szív áldozata és hódolata is volt, azért, hogy Isten Lelke kiáradt a cigány nép között is. Hisz 34 évvel ezelőtt az Úr nem szokványos körülmények között - az elvonuló árvíz után egy elmosódott bibliai lap által - Isten megszólított egy embert, Rupi testvért, aki engedett az Ő hívásának, rendelkezésére bocsátotta magát, hogy megnyerje a lelkeket a Krisztusnak. 


Ma, Isten Szentlelke munkája nyomán, több mint 200 ajakról száll fel isteni dicséret Korond és környékéről. A gyülekezet 100 százalékban szavazta meg Rupi testvért a szolgálatra. Az éneklés magával ragadó dinamikus volta, szívből szóló imák és Ámen!-ek mind-mind a gyülekezet Isten utáni sóvárgása, a betöltekezés vágya és jelenlététnek igenlése volt; közösségi vallomás Isten iránti szeretetükről, a lelki tűzről, ami a gyülekezetben él.


Az alkalmat Budai Lajos, székelyudvarhelyi lelkipásztor testvér vezette, aki reményteljes cigány jövőképet villantott fel: amint - egyetemes és egyéni vonatkozásban is - Jézus Krisztus maradandó értéket adott, Jézus Krisztus felemelkedést fog hozni a cigány nép életében is. Az imaalkalmon, amelyre id. Erdő Endre testvér a 2 Tesszalonika 2:13 és Antal István testvér Kolossé 3, 1-4 alapján buzdítottak, hálát adtunk a korondi elhívott lelkekért, és imádkoztunk a misszió tovább terjedéséért, Jézus Krisztus nevének hatalmas felemeléséért Korondon. Máté Zoltán, a Székelyföldi Missziókerület elnöke köszöntőjében megilletődve szólt, kiemelve: e nap egyedi a székelyföldi gyülekezetek közösségében, hisz cigány gyülekezetben cigány lelkipásztort avatnak. Isten különleges szeretetének visszatükröződése ez a roma népen. - vallotta. Dr. Kovács József, a Romániai Baptista Szövetség főtitkára a Szövetség köszöntését tolmácsolta, majd az alkalmi igehirdetéssel szolgált az 1 Tesszalinka 2, 1-13 alapján. 


Áldásos volt hallani, tanulni és rendszerezni a felsorolt alapvető gyakorlati keresztény alapelveket, amelyeket betöltve kedvesek lehetünk Isten szemében, és építhetjük Isten országát. Az igeszóló taglalta az avatás mint aktus jelentőségét, a gyülekezet és lelkipásztor kapcsolatának jellemzőit, valamint a mindkét fél részéről szükséges kívánalmakat és helyes viszonyulási módokat. A gyülekezet és a lelkipásztor közötti jó kapcsolat több feltétel betöltésének függvénye. 


Eszerint:

  • A gyülekezet fogadja a lelkipásztort mint Isten küldöttét.
  • Bár Isten delegálja, nem tökéletes ember. Hívei közbenjáró imáira van szüksége.
  • Befogadásra van szüksége, ami egyrészt azt jelenti, hogy úgy hallgatom, mint Isten emberét, másrészt a személye iránti tiszteletet s megbecsülést fémjelzi.
  • A gyülekezet fogadja be a hirdetett igét.

A gyülekezet és a lelkipásztor közötti áldott kapcsolat meglétének a lelkipásztor részéről betöltött feltételei a következők: 

  • Helyes szolgálati motiváció: nem emberek, hanem Isten tetszésének keresése.
  • Felelősségteljes igeszólás.
  • A tekintély a szolgálat eszköze.
  • Bensőséges szeretet megélése a gyülekezet felé.
  • Példamutatás.
  • Tanítványozás: lelki érettségre nevelés és a szentek felkészítése a szolgálatra.
Az igehirdetést az avatandó személyes bizonyságtétele követte. Az Úrral járt életút elevenedett meg lelki szemeink előtt, a kezdeti megszólítástól a tanítványság iskoláján át, majd a külföldi élettér és az isteni "hazahívás", az itthoni szolgálati elhívás. "Amit Isten tett az életemben, csak azt adom tovább. Aki engem megszabadított a bűn fogságából, mást is meg tud szabadítani. A pislogó gyertya is tud világítani sötét helyen." - ezen vezérelvek motiválják szolgálatát. További vallomása szerint: "Isten dicsőségére és embertársaim örömére akarok szolgálni".
A hitelvi vallástétel után a szolgatársak, Dr. Kovács József lp., Máté Zoltán gyülekezet vén, Tóth Attila lp., Erdő Endre gyülekezeti vén, Filep Szilárd lp. és Budai Lajos lp. kézrátétellel imádkoztak, mennyei áldást kértek a felavatottra. A frissen felavatott új lelkész felé köszöntések hangzottak el: Gábor József a helyi gyülekezet részéről, Filep Szilárd lelkipásztor a Keresztény Cigánymisszió Alapítvány nevében, továbbá Bódis László, Szabó Szilárd, Budai Lajos, Dézsi István lelkipásztorok részéről. Id. Máté Zoltán a székelyföldi gyülekezetek nevében, Gedő Árpád a szentegyházi gyülekezet nevében köszöntötte az avatott lelkipásztort. Budai Evódia a lelkipásztor feleséghez szólt, biztatta férje támogatására. Korond helyi vezetősége részéről a polgármester, Katona Mihály elismerő szavakkal méltatott, hangsúlyozva: szükség van arató munkásokra, akik arra teszik fel életüket, hogy utat mutassanak Krisztus felé.


Áldásokban gazdag, felemelő alkalomban volt részünk! Soli Deo Gloria! Szívből kívánjuk: Isten drága Lelke továbbra is áradjon a cigányok között is, hogy sokan engedjenek Krisztus hívásának, éljenek Vele közösségben, és elmondhassák róluk: "...megadatott, hogy értsék az Isten országának titkait." Luk. 8, 10 


Máté Imola